Interieur vs exterieur

Het concept doortrekken tot het interieur en exterieur bekrachtigt het architecturaal geheel.